Shelters i Thy 2

Hanstholm & Vildtreservatet

Vilsbøl shelters

Det er en lille lejrplads med shelter beliggende ved Nors Sø. Lejrpladsen ligger på en gammel hustomt med udsigt ud over Nors Sø og Hanstholm Vildtreservat.

På lejrpladsen er der shelter med plads til 4-5 personer. Derudover findes der bålplads med rist, muldtoilet, vandpost og affaldsstativ.

Lejrpladsen kan ikke bookes – “først-til-mølle” princippet gælder.

Adresse

Hanstholm & Vildtreservatet

Gå-Nu-Nat Vilsbøl shelter

Gå-Nu-Nat Vilsbøl shelter lejrpladsen ligger på den store åbne Nebelgaard-tomt i Vilsbøl Klitplantage tæt på Nors Sø. 

På pladsen findes et shelter med plads til 30 personer. Der er bålplads med rist, bord-bænkesæt, toilet og adgang til vand.

Lejrpladsen kan bookes af større grupper på >15 personer. Enkeltpersoner kan benytte lejrpladsen, såfremt den ikke er booket.

Adresse

Hanstholm & Vildtreservatet

Tved 7-personers shelters

Pladsen er beliggende i den nordvestlige del af plantagen, ved Peter Odgårds Plads, i en gammel grusgrav.

Der er to 7-personers shelters. På pladsen er der et bålhus, samt flere bord og bænkesæt. Der er muldtoilet ved Tved shelters. Ca. 100m fra pladsen er der et moderne toilet med vandpost.

Det ene 7-mands shelters kan ikke bookes – “først-til-mølle” princippet gælder. Det andet kan bookes og er udstyret med et bookingskilt.

Adresse

Hanstholm & Vildtreservatet

Tved 30-personers shelter

Pladsen er beliggende i den nordvestlige del af plantagen, ved Peter Odgårds Plads, i en gammel grusgrav.

Shelteret er et stort 30-mands shelter. På pladsen er der et bålhus, samt flere bord og bænkesæt. Der er muldtoilet ved Tved shelters. Ca. 100m fra pladsen er der et moderne toilet med vandpost.

Lejrpladsen kan bookes af større grupper på >15 personer. Enkeltpersoner kan benytte lejrpladsen, såfremt den ikke er booket.

Adresse

Hanstholm & Vildtreservatet

Hawskoven shelters

Hawskoven shelters består af 6 små shelters i Hawskoven i Hanstholm Byplantage. Shelterne er placeret enkeltvis i periferien af et stort åbent areal.

De 6 små shelters har hver plads til 7 personer. Ved hver shelter er der en bålplads og der er affaldsstativer på pladsen. 50 meter vest for for det åbne området ligger et handicaptoilet med mulighed for at få drikkevand. På det åbne areal findes også en bålhytte.

Alle shelterne kan bookes og er udstyret med nummerne 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

Adresse

Hanstholm & Vildtreservatet

Vigsø Krægpøt shelter

Vigsø Krægpøt shelter er beliggende ca. 900 m fra havet på en plads omkranset af træer.

På pladsen findes der et shelter med plads til 4-6 personer. På pladsen er der adgang til muldtoilet. Derudover er der bålhytte, affaldsstativ, vand samt bord- og bænkesæt.

Dette shelter kan bookes og er udstyret med et bookingskilt.

Adresse

Østerild, Bulbjerg og Vejlerne

Madsbøl Plantage shelter

Madsbøl Plantage shelter er en stor lejrplads med shelter i Madsbøl Klitplantage. Lejrpladsen ligger i udkanten af Madsbøl Klitplantage på en lille, gammel hustomt omkranset af træer. 

På lejrpladsen er der shelter med plads til 7 personer. Derudover findes der bålplads med grillrist, muldtoilet og vandpost på pladsen.

Dette shelter kan ikke bookes og går efter ”først-til-mølle” princippet.

Adresse

Østerild, Bulbjerg & Vejlerne

Østerild Klitplantage shelter

Østerild Klitplantage shelter ligger på en åben, større plads i Østerild Klitplantage, som er omkranset af træer på alle sider, hvilket giver gode læforhold.

På lejrpladsen er der et shelter med plads til 6-7 personer. Desuden findes der 2 bålpladser – hvoraf den ene er overdækket og med grillrist. Der er desuden bord/bænkesæt, muldtoilet og drikkevandspost på pladsen.

Østerild Klitplantage shelter kan bookes og er udstyret med et bookingskilt.

Adresse

Østerild, Bulbjerg & Vejlerne

Vesløs shelter

Shelteret ligger på en lille indhegnet plads i udkanten af Vesløs sammen med en lille legeplads og boldbane.

Det er et lille shelter med plads til 2-3 personer. Der er flere bord og bænkesæt, samt lille hytte med bænke. Der er ikke toilet eller vandpost på pladsen

Lejrpladsen kan ikke bookes – “først-til-mølle” princippet gælder. 

Adresse

Østerild, Bulbjerg og Vejlerne

Hundredeskoven shelter

Shelteret er en bålhytte med sovepladser i Tømmerby 100 Skoven. Lejrpladsen er beliggende i den østlige ende af et skovrejsningsareal, der blev tilplantet i 2016.

På lejrpladsen er der en bålhytte med sovepladser til 10 personer. På pladsen findes desuden bålplads med grillrist, muldtoilet, vandpost, borde-/bænkesæt. Der er mulighed for opsætning af telt.

Lejrpladsen kan bookes af større grupper på >15 personer. Enkeltpersoner kan benytte lejrpladsen, såfremt den ikke er booket.

Adresse

Østerild, Bulbjerg & Vejlerne

Thy Event og Naturcenter shelter

Thy Natur & Eventcenters shelter er et shelter i form af en tipi med panoramaudsigt beliggende på et lille græsareal.

Shelteret har plads til 12 personer. Der er bålsted med rist, samt adgang til vand og toilet på Thy Natur & Eventcenter.

Shelteret skal bookes via Thy Natur & Eventcenter.

Adresse

Østerild, Bulbjerg og Vejlerne

Bjerget shelter

Shelteret er opført på privat grund og bygget af skovede lærkestammer fra den nærliggende skov. Det er en dejlig lille oase i det ene højre af haven.

Bjerget shelterplads er med bålplads, el, muldtoilet, vand og brænde. Der er mulighed for et bad.

Bjerget shelter kan bookes. Der betales et frivilligt bidrag for overnatningen.

Adresse

Østerild, Bulbjerg og Vejlerne

Lild Klitplantage shelter

Shelteret ligger på en stor lejrplads i Lild Klitplantage. Lejrpladsen ligger i en lysning omkranset af skovfyr i udkanten af plantagen med udsigt ud over Lund Fjord. 

På lejrpladsen er der et shelter med plads til 7 personer. Derudover findes der bålplads med grillrist, borde-/bænkesæt, vandpost og muldtoilet.

Vær opmærksom på, at arealerne syd og øst for pladsen er private, og du derfor ikke må anvende dem til overnatning. 

Dette shelter kan ikke bookes og går efter ”først-til-mølle” princippet. 

Adresse

Østerild, Bulbjerg & Østerild

Søerne i Nørklit shelter

Shelteret liger på en stor lejrplads i Lild Klitplantage på en åben plads grænsende ned til en sø og omkranset af løvtræer, hvilket giver gode læforhold.

På lejrpladsen er der shelter med plads til 7 personer. Derudover findes der bålplads med grillrist, borde-/bænkesæt, vandpost og muldtoilet.

Shelter kan bookes af større grupper på >15 personer. Enkeltpersoner kan benytte lejrpladsen, såfremt den ikke er booket.

Adresse

Shelters i Thy